Ca nhạc kịch, xiếc, ảo thuật dành cho thiếu nhi

Tổ chức thực hiện các chương trình ca nhạc kịch_xiếc, ảo thuật dành cho thiếu nhi

canhackichxiecaothuatdanhchothieunhi2.jpg

 

7(28).jpg

6(21).jpglai-son-14.jpglai-son-12.jpgpgs-ts-hung-4.jpgmy-pham-1.jpg6(16).jpg5(13).jpg1c.jpg

_dsc0940(copy).jpg_dsc0905(copy).jpg_dsc0709(copy).jpgxiecnga4tanqui(1).jpg_dsc1196(copy).jpg_dsc0996(copy).jpg_mg_0435.jpg