SỰ KIỆN VIỆT CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ TẬP HUẤN

Sự Kiện Việt cung cấp dịch vụ đào tạo mới :
  • Đào tạo kỹ năng mềm.
  • Tập huấn truyền thông giáo dục sức khỏe.
  • Tập huấn kỹ năng phát triển cá nhân.
  • Tập huấn/truyền thông về luật lao động.
  • Khám sức khỏe định kỳ/tư vấn sức khỏe cho Doanh nghiệp/Xí nghiệp.
  • Xây dựng tài liệu truyền thông  

1(2).jpg