LỄ KHAI MẠC CHỢ ĐÊM PHÚC AN

Sự Kiện Việt cùng đồng hành với TRẦN ANH GROUP trong chương trình LỄ RA MẮT CHỢ ĐÊM PHÚC AN

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, buổi hòa nhạc và đêm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Tin Khác

Trang 1 / 2