Thiết Kế Và Dàn Dựng Các Dịch Vụ Khác , Liên Quan Đến Sân Khấu

Và các dịch vụ liên quan đến sân khấu.

- Bắn Pháo Hoa

- Biên tập - dàn dựng

- Thiết kế phục trang

- Biểu diễn nghệ thuật

vv.........

 

1(23).jpg

18.jpg

 

20.jpg