TỔ CHỨC KHỞI CÔNG KHU NHÀ PHỐ - KHU G1 - KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC

Tổ chức Lễ khởi công xây dựng khu nhà phố thương mại - Khu đô thị Vạn Phúc.

1(63).jpg

2(60).jpg

4(56).jpg

5(53).jpg

3(58).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 2