YEAR END PARTY CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VN DIRECT

Chương trình YearEnd Party Công ty VN DIRECT 

1(34).jpg

2(31).jpg

Chương trình vinh danh trao thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2016

3(31).jpg

3(31).jpg

4(28).jpg

Các tiết mục dự thi chung kết xếp hạng

6(25).jpg

7(25).jpg

8(19).jpg

Tiết mục Táo Quân

9(10).jpg

Một tiết mục chủ đề truyền thống từ các bạn nhóm 03

10(15).jpg

Một tiết mục mới mẻ của các bạn khối văn phòng

11(7).jpg

Tiết mục văn nghệ của khối Kinh Doanh

12(6).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4